[tintuc]
Mỗi loại hạt mài / đánh bóng được thiết kế để phù hợp với từng  loại vật liệu khác nhau. Hạt các-bít Silic (Silicone Carbide) là hỗn hợp Si và C (SiC) nằm ở dạng tinh thể các bít. Với đặc tính này, SiC cho ra đặc tính sắc nhọn và khả năng mài rất cao, đặc biệt với loại vật liệu gỗ nhân tạo đã trộn keo.


White thiết kế loại vải nhám hạt SiC trên nền vải Polyester có độ bên cao phù hợp cho việc làm vòng/đai cho mày chà mài tấm MDF, tấm nhựa hay các loại phi kim

Thông số kỹ thuật của loại nhám Silicone


[/tintuc]

Bình luận

0982-181007